Categorieën

Privacy beleid:

De website van Hobby-en-Modelbouw is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.

Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met Hobby-en-Modelbouw in contact treedt geeft u bepaalde persoons / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden.
Op de website van Hobby-en-Modelbouw zouden mogelijk links naar andere websites vermeld kunnen worden. Hobby-en-Modelbouw draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. Hobby-en-Modelbouw verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Hobby-en-Modelbouw  daar wettelijk toe is verplicht.