Categorieën

Modelbouw / Stoommachines, stoomwalsen enz.

Uw veiligheid!!

Met stoom werken is leuk, maar .....

Wees voorzichtig, want stoom kan ook gevaarlijk zijn als niet aan bepaalde veiligheden wordt gedacht.

Wij willen er met nadruk op wijzen, dat een aantal artikelen uit ons aanbod gevaar zou kunnen opleveren voor gebruikers. Met name bedoelen wij hiermee alle WILESCO artikelen die met stoomaandrijving werken.

Dezelfde nadruk willen wij leggen op de noodzaak van het zorgvuldig lezen van bijgeleverde Nederlandse handleidingen en veiligheidsvoorschriften.

Wij adviseren u met klem om kinderen NOOIT ZONDER TOEZICHT van een volwassene, die deze voorschriften kent en begrijpt, met deze aparatuur te laten werken en steeds opnieuw op deze voorschriften te wijzen tijdens het spel.

Daarom distantiëren wij ons van elke verantwoordelijkheid bij oneigenlijk of ondeskundig gebruik van dit soort artikelen.
 


De stoommachine luidde in de 2e helft van de 18e eeuw een nieuw tijdperk in. Aan de Engelsman James Watt wordt de uitvinding van de stoommachine in de jaren 1768-1782 toegeschreven, nadat er voordien al verschillende krachtmachines waren. Er volgden rasse voortschrijdingen in industrie, landbouw en verkeer.

Deze stoommachines zijn speeltoestellen met een traditie. Net zoals hun voorbeelden vormen de stoommachines warmte om in mechanische energie, welke voor het aandrijven van modellen gebruikt kan worden. In tegenstelling tot verbrandings- en elektromotoren zijn de aparte trappen van de energieomzetting zichtbaar en daarmee is het leereffect bijzonder groot.

Turbines en verbrandingsmotoren hebben de stoommachine als aandrijfbron afgelost. Toch, of juist daarom, is de stoommachine tegenwoordig nog altijd de wensdroom van veel mensen van elke leeftijd. Stoommachines geven een volheid aan opwindingen en schenken iedere bezitter de mogelijkheid om op modelschaalgrootte uit vuur en water mechanische energie te betrekken.